Koorregels

 • Je komt voorbereid en ingezongen op de repetitie; we zingen uit het hoofd, dus dit houdt in dat je niet alleen je noten, maar ook de tekst kent.
 • Je hebt je bladmuziek altijd als naslag bij je.
 • Als je door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn op de repetitie geef je dit altijd door aan Robbert; je blijft niet zomaar weg.
 • Tijdens de repetities hebben we aandacht voor elkaar en zijn we uitsluitend met de muziek bezig. Als jouw stempartij niet aan de beurt is, ben je stil.
 • Het is ons streven om een nieuw nummer in vier repetities neer te zetten.
 • Je bent de vier repetities voor een optreden aanwezig. Lukt dit niet, dan is deelname aan dat optreden in overleg met Robbert.

Regels t.a.v. het gebruik van onze oefenruimte

 • De Goudenregenstraat is een woonerf, dus we rijden daar stapvoets.
 • Parkeren doen we niet in de wijk, maar op de parkeerplaats bij de kerk.
 • Het is verboden te roken in het gebouw; als je wilt roken doe je dit buiten en as en peuken gaan in de asbak.
 • We zingen binnen en veroorzaken buiten geen geluidsoverlast.
 • Samen met mede-gebruikers houden we onze ruimte schoon en netjes.

Contributie

 • Er zijn 38 repetities per jaar (het jaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli, waarbij globaal de landelijke basisschoolvakanties van Regio Midden worden aangehouden).
 • We gaan met elkaar een periode aan voor een half jaar; geen tussentijdse opzeggingen mogelijk. In dit half jaar zitten 19 repetities en 2 repetities in Schoonhoven op de zaterdagmorgen van 930-1200 uur. (data in overleg)
 • Contributie:

  Bij 7 leden (liever niet, maar dat aantal is echt de ondergrens) Eur 200,00

  Bij 8 leden                                                                                  Eur  175,00

  Bij 9 leden                                                                                  Eur  155,00

  Bij 10+ leden                                                                               Eur 140,00

 • De contributie wordt betaald per half jaar: 1e factuur per 1 augustus voor de eerste 19 repetities van dat cursusjaar en medio januari voor de tweede 19 repetities van dat cursusjaar. Betaling gebeurt steeds vooruit per periode.
 • Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden; bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een herinnering zonder kosten verstuurd die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Blijft betaling wederom uit, dan wordt de vordering verhoogd met een bedrag van 40,00 Euro.
 • Een repetitie die niet doorgaat wegens verhindering door ziekte of een bijzondere omstandigheid van de dirigent wordt vanaf de 3e gemiste repetitie gecrediteerd.
 • Aanmelden: via invullen en ondertekenen van het AANMELDINGSFORMULIER ZZINGG.
 • Opzeggen: schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de kalendermaand voor de volgende periode van een half jaar.