foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bezoekersteller

Aantal:
25942

Login Form

 

 

Zzingg is een nieuw a capella koor, gevestigd in Papendrecht.

We zijn gestart op 6 mei 2015; het repertoire is Engels- en Nederlands-talige popmuziek, en een vleugje jazz.

We zingen minimaal 4 stemmig in een gemengd koor, en we gaan voor vocale kwaliteit.

Thuis oefenen we m.b.v. ingespeelde mp3tjes.

De gewenste groepsgrootte is 30 leden, verdeeld in (max. 10) sopranen, (max. 10) alten, tenoren (max. 5) en bassen (max. 5);op dit moment is er plek voor 4 sopranen, 2 tenoren en 2 bassen.

We oefenen met behulp van een piano, en ons doel is a capella optredens te verzorgen.

 

 

In de opstartperiode zijn we op zoek naar enthousiaste zangers en zangeressen die ons koor willen versterken.

SPELREGELS

 

Om een en ander te organiseren zijn de volgende spelregels van toepassing:

 

* er zijn 38 repetities per jaar (het jaar loopt van 1 augustus tm 31 juli, waarbij de basisschoolvakanties regio midden globaal worden  aangehouden)

* contributie: Eur 15,00 per maand, voor leden van Popkoor Papendrecht die ook lid zijn van Zzingg is de contributie Eur 10,00 per maand.

  Eur 15,00/maand voor 38 repetities = Eur 4,74 per repetitie (Eur 3,16 voor de PKP-leden)

* in de opstartperiode van Zzingg worden de eerste 8 repetities (mei-juni 2015) gefactureerd.

  Vanaf augustus 2015 wordt de contributie betaald per half jaar: 1e factuur 1  augustus voor de 1e 19 repetities van dat cursusjaar en medio januari voor de 2e

  19 repetities van dat cursusjaar.

  Betaling gebeurt steeds vooruit per periode.

* Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden; bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een herinnering zonder kosten verstuurd die binnen 14 dagen betaald dient te worden.

  Blijft betaling wederom uit, dan wordt de vordering verhoogd met een bedrag van Eur 40,00.

  Voor meer informatie kijk op: http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=50

* een repetitie die niet doorgaat wegens verhindering door ziekte of een bijzondere omstandigheid van de dirigent wordt vanaf de 3e gemiste repetitie gecrediteerd.

* aanmelden: via invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier

* opzeggen: schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de kalendermaand

 

 

Vragen? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

KOORREGELS

 

Om een goed koor te vormen hanteren we de volgende regels:

 

-  iedereen komt voorbereid op de repetitie, en oefent ook thuis zijn/haar partijen

-  we zingen uit ons hoofd

-  we zijn altijd aanwezig op de repetitie, en kunnen we door omstandigheden niet aanwezig zijn bij de repetitie, dan geven we dit door

-  tijdens de repetities hebben we aandacht voor elkaar, en zijn uitsluitend met de muziek bezig

 

Aspirant leden kunnen gratis tussen de 4 en 6 weken meezingen; daarna wordt een auditie afgenomen.

Hieruit blijkt of je deel kunt uitmaken van Zzingg.

Na een geslaagde auditie zal je worden gevraagd of je het aanmeldingsformulier wilt invullen. Robbert neemt dit geprint voor je mee. 

 

 

Op dit moment hebben we ruimte voor Sopranen, Alten, Tenoren en Bassen.